11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soruları
NURAN YILMAZ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI A I1. DÖNEM DİL VE ANLATIM 11.SINIF 2.SINAV SORULARI

I.Fıkra
II. Deneme
III. Sohbet
IV. Eleştiri
1.Yukarıda verilen türler için aşağıdakilerden hangisi ortak özellik olarak söylenemez?

A) Batı'dan alınan türler olmaları
B) Öznel görüşlerin ağırlıkta olması
C) Gazetecilikle birlikte doğmaları
D) Ele alınan konuların kanıtlanmaması
E) Günübirlik, güncel konulan işlemeleri

Read the rest of this entry »

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

CAHİT ZARİFOĞLU ANADOLU LİSESİ
2014–2015 ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM
11.SINIF BİYOLOJİ DERSİ 1.YAZILI SORULARI

1)Verilen boşlukları kutuda bulunan uygun kelimeler
ile doldurunuz.(20P)

Alelgen, homozigot, eksik baskın, adaptasyon, pozitif,
monohibrit,genotip,resesif,eşbaskınlık,
negatif,kontrolçaprazlanması,dihibrit,
fenotip,heterozigot,homolog kromozom,modifikasyon,
çok allellik,
bağlı gen,dominant,ayrılmama

 Çevrenin etkisiyle meydana gelen,kalıtsal olmayan
değişikliklere ……………………………denir.
 Kan uyuşmazlığında anne ………….. ,baba ise
………………..olmalıdır.

Read the rest of this entry »

11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılı Soruları
AD SOYAD:
SINIF NO:
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KUZEYKENT ANADOLU LİSESİ 11. SINIFLAR
SOSYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
1. Günümüzde Anadolu’da konuşulan Türkçe, Hunlar ve
Uygurlular döneminkinden farklıdır. Bu durum
kültürün hangi özelliği için bir örnek oluşturur?
A)Değer ve normlardan oluşma
B)Toplumdan topluma değişme
C)Bireyin yaşam biçimini etkileme
D)Sanat, dil ve edebiyatı kapsama
E)Aynı toplumda zamanla değişme

2. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal yapı içinde birçok

Read the rest of this entry »

10.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

10.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları
2014 -2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜMER ANADOLU LİSESİ
TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

1. Hz. Peygamberin, huzurunda sahabe tarafından söylenen sözler ya da
işlenen davranışları reddetmeyip susması, onaylaması veya güzel
karşılamasıdır. Örneğin su bulunmadığı zaman teyemmümle namaz kılan
bir sahabi, namazdan sonra su bulduğu hâlde namazı iade etmemiş, Hz.
Peygamber de bunu onaylamıştır.
Bahsedilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
a) Sözlü Sünnet b) Fiili Sünnet c) Takriri Sünnet

Read the rest of this entry »

11.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı Soruları

11.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı Soruları
2014/2015 ÖĞRETİM YILI GİRESUN LİSESİ
11. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAVI

1. A = {0, 1, 2, 3, 4, 5}
kümesinin elemanları kullanılarak üç basamaklı
rakamları farklı kaç farklı çift sayı yazılabilir?

2. Birbirinden farklı 4 matematik ve 3 biyoloji
kitabı bir rafa matematik kitapları bir arada olmak
koşulu ile kaç farklı şekilde sıralanabilir?

3. 4 evli çift yuvarlak bir masa etrafına evli çiftler
yan yana olmak koşulu ile kaç farklı şekilde
oturabilirler?

Read the rest of this entry »

8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

8.SINIF TÜRKÇE YAZILISI
2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
YAVRUTURNA ORTAOKULU 8.SINIFLAR TÜRKÇE
DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SINAVI

Eski çiftlik evimizi restore etmek için tuttuğum marangoz, işteki ilk gününü zorlukla tamamlamıştı.Arabasının patlayan lastiği onun işe bir saat geç gelmesine sebep olmuş, elektrikli testeresi iflas etmiş ve şimdi de eski püskü pikabı çalışmayı reddetmişti.
Onu evine götürürken yanımda adeta bir taş gibi oturuyordu. Evine

Read the rest of this entry »

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 1. Yazılı Soruları

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 1. Yazılı Soruları
AD: SOYAD: NO: PUAN: A
ÇİMENTO GÜZEL SANATLAR LİSESİ 2014-1015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF KİMYA DERSİ
II. DÖNEM I. YAZILI

1. Aşağıda verilen kimyasal türleri uygun şekilde atom, molekül, iyon ve radikal olarak
sınıflandırınız.(20P)
Al+3 F. Mg NaCl S N H2O CO2 CO Cl-

2. 1H, 8O, 11Na, 20Ca, 18Ar atomlarının periyodik sistemde yerlerini bulunuz.(15P)

3. HF ve NaCI moleküllerinin iyonik bağ mı kovalent bağ mı içerdiğini bulunuz.(10P) 1H,9F,11Na,17CI

4. Fiziksel ve kimyasal değişim tanımlarını yapıp, 2 şer örnek veriniz.(8P+2P)

Read the rest of this entry »

5.Sınıf Bilişim Teknolojileri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

5.Sınıf Bilişim Teknolojileri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları
YUNUS EMRE ORTAOKULU 2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılı 5. Sınıflar Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi
1.Dönem 2.Yazılı Soruları
Adı: Soyadı: Sınıfı:
Koray DÜLGERBAKİ
BT ÖĞRETMENİ
1-YUNUSEMRE kelimesi kaç bayt ve bit tir? (10
puan)

2-Hangisi Bilgi Teknolojilerinin faydalarından
değildir. (5 puan)

A) Hayatımızı kolaylaştırmak
B) Hızlı haberleşmeyi sağlamak
C) Bilgiye kolay ulaşmayı sağlamak
D) Maliyeti artırmak

3-Aşağıdaki birimlerin çevirimini yapınız (5x4:20
puan)

2 GB =……………………MB 2Bayt=………………Bit

Read the rest of this entry »

6.Sınıf Bilişim Teknolojileri 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

6.Sınıf Bilişim Teknolojileri 2.Dönem 2.Yazılı Soruları
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………… ORTAOKULU
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
Ad:………………………............... . Soyad:………………………......... Sınıf:……. No:…..
I- www.bing.com.tr
II- www.google.com
III- www.ask.com
1) Yukarıdaki internet sitelerinden hangisi ve
hangileri arama motorlarına örnektir?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) Yalnız II
d) I, II ve III

I- HARİCİ DİSK
II- İŞLEMCİ
III- USB BELLEK
2) Yukarıdakilerden birimlerden veya araçlardan
hangisi bilgi depolamak için kullanılır?

Read the rest of this entry »

10.Sınıf Psikoloji 1.Dönem 2.Sınav Soruları

10.Sınıf Psikoloji 1.Dönem 2.Sınav Soruları
1. “Gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir.”
sözüne dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine
varılabilir?
A) Bir alandaki gelişim tamamlanmadan diğer alanlardaki
başlamaz.
B) İleri yaşlarda da gelişimsel değişiklikler ortaya çıkar.
C) Yaşlanma ve gelişim birbiriyle ilişkisiz süreçlerdir.
D) Biyolojik gelişim sona erdiğinde bilişsel gelişim de sona
erer.
E) Gelişim belirli bir yaşta tamamlansa da etkileri yaşlılığa
kadar sürer
2. Bir gencin aşağıdakilerin hangisini yapmasında

Read the rest of this entry »