İngilizce 8. Sınıf Ünite Kelimeleri ve Anlmları

UNIT 1 (FRIENDSHIP)

Funny nedir *** eğlenceli
Rude *** kaba
Polite *** kibar
Stingy ***cimri
helpful ***yardımsever
Generous *** cömert
Friendly *** arkadaş canlısı
Trustworthy ***güvenilir
Honest ***dürüst
Have a good sense of humour
(İyi bir espiri anlayışına sahip)
Supportive *** destekleyici
Sensitive ***duyarlı
Reliable ***güvenilir
Nice ne demektir***; güzel, hoş
Sincere ne demektir*** samimi
Short ne demektir*** kısa
Tall ne demek*** uzun
Anxious *** gergin
Thankful anlamı nedir *** minnettar
Angry *** kızgın
Worried *** endişeli

Read the rest of this entry »

Millî Eğitim Bakanlığı il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yönetmeliği

18 Kasım 2012 PAZAR günü yayınlanan 28471 sayılı Resmî Gazete
Millî Eğitim Bakanlığı il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yönetmeliği il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektedir.Yayınlanan yönetmeliğin tam metni aşağıdadır.

YÖNETMELİK
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM
MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığının il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

Read the rest of this entry »

OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ

15 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28468 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan ve okul sütü programı (program) kapsamında, öğrencilere, süt içme alışkanlığını kazandırmak ve dengeli beslenme suretiyle sağlıklı gelişmelerini sağlamak amacıyla tebliğ yayınlandı.

TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2012/75)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan ve okul sütü programı (program) kapsamında, öğrencilere, süt içme alışkanlığını kazandırmak ve dengeli beslenme suretiyle sağlıklı gelişmelerini sağlamaktır.

Read the rest of this entry »

İLKÖĞRETİM KURUM STANDARTLARI MODÜLÜ

İLKÖĞRETİM KURUM STANDARTLARI MODÜLÜ TIKLA

>

NOT : İKS'ye sadece İ.Ö.Okullarındaki kura ile seçilmiş olan örnek veli ve öğrenci grupları giriş yapabilecektir.

MEB Mobil Bilgi Servisine nasıl Üye olurum?

2. MEB Mobil Bilgi Servisi’ne Üyelik

MEB Mobil Bilgi Servisi’ne nasıl üye olabilirim?
Üye olmak için cep telefonunuzdan, eğitim bilgilerini almak istediğiniz öğrencinin, TC Kimlik Numarasını yazarak 8383’e göndermeniz yeterlidir.
MEB Mobil Bilgi Servisi’ne hangi kanallardan üye olabilirim?
MEB Mobil Bilgi Servisi’ne SMS yoluyla üye olabilirsiniz. Üye olmak için cep telefonunuzdan, eğitim bilgilerini almak istediğiniz öğrencinin, TC Kimlik Numarasını yazarak 8383’e göndermeniz yeterlidir.
MEB Mobil Bilgi Servisi’ne internet üzerinden üye olabilir miyim?

Read the rest of this entry »

MEB Mobil Bilgi Servisi nedir

MEB Mobil Bilgi Servisi nedir?
MEB Mobil Bilgi Servisi Milli Eğitim Bakanlığı veri tabanında yer alan öğrenci bilgilerinin SMS yolu ile de takip edilebildiği bir servistir.
MEB Mobil Bilgi Servisi kapsamında e-okul yönetim sisteminde üretilen; •Devamsızlık Bilgileri,
•Sınav Sonuç Bilgileri,
•Sınav Tarihleri,
•Karne Notları,
•Diploma Notu,
•Proje Bilgileri,
•Kayıt Alınması / Silinmesi Bilgisi,
•Nakil Bilgisi,
•Vb.
bilgilere mobil ortamdan SMS ile ulaşılması sağlanacaktır.
Hazırlanan SMS servisi ile e-Okul yönetim sisteminin yanı sıra,

Read the rest of this entry »

VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ SMS SERVİSİ NASIL KULLANILIR?

VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

SMS SERVİSİ

Artık veliler öğrencilerinin durumlarını SMS ile de rahatça takip edebilecekler.

MEB Mobil Bilgi Servisi ile tüm öğrenci ve öğrenci velileri e-Okul yönetim sisteminde yer alan öğrenci bilgilerine SMS ile de ulaşabilecekler. Servise üye olanlar;
•Devamsızlık Bilgileri
•Sınav Sonuç Bilgileri,
•Sınav Tarihleri,
•Karne Notları,
•Diploma Notu,
•Proje Bilgileri,
•Kayıt Alınması / Silinmesi Bilgisi,
•Nakil Bilgisi,
•Vb.

Öğrenci bilgilerini mobil ortamdan SMS ile OTOMATİK olarak alabilecekler. Bunun için üye olmanız yeterli.

Read the rest of this entry »

Öğretmen Atamalarına Yeni Düzenleme Geliyor

Getirilecek yeni sistemine göre, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerini eğitim fakülteleri; branş öğretmenlerini ise fen edebiyat fakülteleri yetiştirecek.

Getirilecek yeni sistemine göre, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerini eğitim fakülteleri; branş öğretmenlerini ise fen edebiyat fakülteleri yetiştirecek. Ayrıca öğretmenler, performanslarının yanı sıra, sınavdan aldıkları puana göre yükselebilecek.

Fen edebiyatlarda ikinci öğretimler kapatılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından öğretmen yetiştirmeyle ilgili yürütülen "Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi Taslağı" tamamlandı.

Taslağa son şekli verilerek yaklaşık 1 ay önce Başbakanlık'a sunuldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması durumunda taslak Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek.

Read the rest of this entry »

2013 SBS'de İngilizcenin kat sayısı artırılıyor

Sabahın haberine göre 2013'te SBS'de uygulanacak okul puanları, her şeyi değiştirebilir. Yabancı dil testinin puan değeri artırıldı, en değerli test yine Matematik. Önceki yıllarda 6, 7 ve 8'inci sınıfta 3 kez yapılan SBS sistemi sona erdi. 2013 SBS'ye sadece 8'inci sınıf öğrencileri girecek. Sistemde önemli değişiklikler var. Yabancı dil testinin ağırlık katsayısı 1'den 2'ye yükseldi. Yeni uygulamada, okul puanlarının ağırlığı artacak.

SBS'de Okul Puanı Ağırlığı Artıyor

Sabahın haberine göre 2013'te SBS'de uygulanacak okul puanları, her şeyi değiştirebilir. Yabancı dil testinin puan değeri artırıldı, en değerli test yine Matematik. Önceki yıllarda 6, 7 ve 8'inci sınıfta 3 kez yapılan SBS sistemi sona erdi. 2013 SBS'ye sadece 8'inci sınıf öğrencileri girecek. Sistemde önemli değişiklikler var. Yabancı dil testinin ağırlık katsayısı 1'den 2'ye yükseldi. Yeni uygulamada, okul puanlarının ağırlığı artacak.