Çocuk Aile ve Okul İlişkileri

Birbirini etkileyen üç unsur; çocuk, aile ve okul. Yapılan
pek çok araştırmanın da konusu aynı zamanda…
Aile ve okul, çocuğu şekillendirmede ne kadar
önemli? Aile ya da okula bu anlamda ne gibi
görevler düşer? Çocuk yetiştirme de ikisi de olmazsa
olmazlardan…. Gözümüzü dünyaya ilk açtığımızda
yanı başımızda ailemiz olduğuna göre aileden
başlayalım…
Çocuğun gelişimi anne karnında başlar. O andan
itibaren anne ve baba, bebeğin sağlığını korumak,
gelişimini takip ederek desteklemek zorundadır.
İleride okul başarısızlığına sebep olabilecek pek
çok yaşantının kaynağı sorunlu bir hamilelik ve doğumdan
ileri gelebilir.
Dünyaya gelen bebek ailede ilgi ve sevgiyle büyür.
Bir ailede çocuğun karşılanması gereken başlıca
ihtiyaçları şunlardır; değerli olma-sevilme, güven
hissetme, dayanışma, yakınlık, sorumluluk duygusu
kazanma, zorluklarla mücadele ve üstesinden
gelme, mutluluk, kendini gerçekleştirme ortamı,
sağlık ve manevi yaşamın değerlerini oluşturma.

Read the rest of this entry »

Öğretmenler Yazın Bir Ay Eğitime Tabi Tutulacak

'Öğretmenler artık 3 ay tail yapmayacak'17 Eylül 2011Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, öğretmenlerin 3 ayın tamamında tatil yapmayacaklarını belirterek, "İhtiyaç duydukları kadar tatil için zaman ayıracağız ama onun dışında bir eğitim programı yapacağız. En az 1 ay süre ile öğretmenlerimizi eğitime tabii tutacağız. Onun için de hazırlık yapıyoruz" dedi.nçer, TRT Haber'e konuk oldu. Öğretmenlerin gelişiminin güncellenmesi ile alakalı bir soru üzerine Bakan Dinçer, ağustos ayında alınan 11 bin öğretmene yönelik yapılan eğitimi hatırlattı.

Dinçer, bu sayede yaz dönemlerinde yapılacak eğitim programları ile alakalı bir alt yapı da oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Read the rest of this entry »

Milli Eğitim Bakanlığı Yeni Teşkilat Yasası Yayınlandı

14 Eylül 2011 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28054

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/652

Millî Eğitim Bakanlığının yeniden yapılandırılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 25/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Görevler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Anayasa, 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Görevler

MADDE 2 – (1) Millî Eğitim Bakanlığının görevleri şunlardır:

Read the rest of this entry »

Öğretmenlerin Eğitim Ödenekleri (Kırtasiye Paraları) Ekime Kadar Yatırılacak.

Öğremenlerin 2011-2012 Eğitim Ödenekleri (Kırtasiye Paraları) Ekime Kadar Yatırılacak.Kırtasiye yardımının ödenmesi için kulların açıldığı 19 eylülden sonra 20 Eylül 2011 tarihinden sonra başlanacağı ve 1 Ekim 2011 tarihine kadar yaklaşık 570 tl olan hazırlık ödeneklerinin ödeneceği

2011-2012 YILI ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRENCİ KATKI PAYLARI BELİRLENDİ

26 Ağustos 2011 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28037

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2011/2174

Ekli “2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 15/7/2011 tarihli ve 14302 sayılı yazısı üzerine, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/8/2011 tarihinde

26 Ağustos 2011 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28037
KARAR VE ÜCRETLER İÇİN TIKLAYINIZ
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110826-12-1..pdf

ÖSYM GİS Sınav Görevli İşlemleri

-> ÖSYM SINAV GÖREV İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ! <-
ayrıntılı bilgi için www.osymgis.com ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda görev almak isteyen öğretmenlerimiz buraya tıklayarak TC kimlik numarasını ve şifresini girerek işlemlerini yapabilir. ösym gis işlemlerinde bilgileriniz görev tercihleriniz görevlendirmeleriniz ödemeleriniz mesajlarınız bildirimleriniz raporlarınız bulunmaktadır.

sınavlarda görev almak isteyen idareci, öğretmen ve hizmetliler sisteme eklenecek, almış oldukları şifreleri ile "Görevli İşlemleri Sistemi"ne giriş yaparak görev ve görev yeri tercihinde bulunacaklar. Görev tercihlerini her kes sistem üzerinde kendisi yapacak. Görev almak isteyenlerin gis sitesine girip başvuru yapmaları gerekiyor.
ÖSYMGİS görevli işlemleri için web uygulamasına giremediniz ve şifrenizi unuttuysanız
ŞİFREYİ UNUTTUYSANIZ TIKLAYINIZ!

Read the rest of this entry »

Prof.Dr. Hüseyin BAĞCI Pamukkale Üniversitesi Rektörü Oldu

22 Şubat 2011 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27854

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2011/4

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından, Prof.Dr. Hüseyin BAĞCI atanmıştır.

21/2/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Bazı Üniversitelere Yeni Bölümler Açıldı

13.02.2011 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla
10 yeni fakulte ve yüksek okul açıldı
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/1369 Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Tapu Kadastro Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2010/1370 Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2011/1314 Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2011/1315 Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

Read the rest of this entry »

2011 Yılı Özel Eğitim DEstek Ücreti Yayınlandı Bütçe uygulama Tebliğ 6

Maliye Bakanlığından:

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 6)

Bilindiği üzere, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesinde;

Read the rest of this entry »

Adnan Menderes Üniversitesi Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent Alacak

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Read the rest of this entry »