6. Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Üniteler Yazılı Soru ve Cevapları

1-Olgu nedir?
Kolayca anlaşılabilir ,kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgi .
2-Görüş nedir?
Kişiden kişiye değişen ve insanların bireysel düşüncelerini yansıtan bilgi.
3-Bilimsel araştırma basamakları kaç tane?
5 tane
4-olay ne demek?
Meydana gelen yada ortaya çıkan durum.
5-milli kütüphane kaç yılında kuruldu?
1946 yılında kuruldu.
6-milli kütüphane nerede kuruldu?
Ankara da kuruldu
7-tüketici neye denir?
Mal veya hizmet satın alan kişiye denir.
8-anayasa ne demek?
Kanunlara kaynaklık yapan temel ilçeler bütünü.
9-kanun ne demek?
Anayasaya bağlı olan meclis tarafından çıkartılır.
10-genelge ne demek?
Kanunca kanunlara bağlı olarak kurumlarca çıkarılan emirler.
11-bir tüketici olarak sorunla karşılaştığımızda nereye başvururuz?
Tüketici hakları mahkemesine.
12-anekdot ne demek?
Hikayecilik, fıkra.
13-arkeoloji nedir?
Kazı bilimi.
14-haklarımız nelerdir?
Seçme ve seçilme hakkı,temiz bir çevrede yaşama hakkı.
15-temel haklarımız nelerdir?
Yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı,ifade özgürlüğü,eğitim hakkı vb.
16-beyanname neye denir?
Bir kimsenin resmi bir kuruluşa her hangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge bildirge.
17-çağ neye denir?
Zaman dilimi vakit.
18-folklor nedir?
Halk bilimi.
19-egemenlik neye denir?
Egemen olma durumu.
20-kalkan ne demek?
Koruyucu
21-sempati neye denir?
Duygudaşlık
22-ilk kadın milletvekilimiz kimdir?
Esma nayman
23- ilk kadın muhtarımız kimdir?
Gül esin
24- ilk kadın belediye başkanımız kimdir?
Müfide ilhan
25- ilk kadın bakanımız kimdir?
Türkan akyol
26- ilk kadın valimiz kimdir?
Lale aytaman
27- ilk kadın başbakanımız kimdir ?
Tansu çiller
28- ilk kadın kaymakamımız kimdir ?
elif aslan
29-TBMM yeni medeni kanun'u hangi tarihte kabul edildi?
22 kasım 2001 tarihinde kabul edildi.
30-hammurrabi yasaları ne zaman yapıldı?
MÖ 1795/1750
31-uygarlar ne zaman yıkıldı?
840Â
32-sektör ne demek?
Bölüm ,kol ,da ,kesim ,
33-velayet ne demek?
Veli olma durumu
34-tolerans ne demek?
Hoşgörü ,müsamaha
35-vakıf ne demek?
Bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk ve paranın idare edildiği yer
36-tahsis ne demek?
Bir şeyi veya bir kimseyi bir yere ayırma
37-terakki ne demek?
Ilerleme ,yükselme ,gelişme
38-yüzyıl ne demek?
Içinde yaşanılan zaman asır
39-yağız ne demek?
Halk arsında yiğit
40-yetenek ne demek?
Kabiliyet
41-verimlilik ne demek?
Savurganlıktan uzak .
42-meslek sahibi olmak niçin önemlidir?
Geleceğimizi kurtarmak için.
43-yeteneğimize uygun meslek seçmeniz doğru bir karar mı?
Evet
44-yeteneğimize uygun meslek seçmeniz doğru bir karar mı? Neden
evet çünkü yeteneğimiz olmadan bir iş yapamayız
45-mesleğimizin gerektirdiği eğitimi almamız neden önemlidir?
Eğitimi almadan iş sahibi olamayız
46-mesleğimizi severek yapmamız neden önemlidir?
Başarılı olmak için
47-kişiliğe uygun olmayan bir meslekte başarılı olabilir miyiz?
Hayır
48- kişiliğe uygun olmayan bir meslekte başarılı olabilir miyiz?neden
çünkü kişiliğimize uygun bir meslek değil
49-atmosfer ne demek?
Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası,gaz yuvarı.
50-hipotez ne demek?

Varsayım,deneylerle henüz yeter derecede doğrulanmamış,ancak doğrulanacağı umulan teorik düşünce
51-lokomotif ne demek?
Tren vagonları çeken,tekerlekli,buharlı,elektrikli,termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine
52-molekül ne demek?
Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim,madde.
53-felsefe ne demek?
Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması
54-icat ne demek?
Yeni bir şey yaratma ,buluş
55-bilim adamı ne demek?
Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimse ,bilim kadını ,bilim insanı ,bilgin ,alim
56-fibula ne demek?
Friglerde kullanılan çengelli iğne
57- korsan ne demek?
Izinsiz olarak çoğaltılan (kitap,kaset vb.)
58-komisyon ne demek?
Alt kurul
59-seçme yaşı kaça indirildi?
18
60-milletvekili sayısı 1995'te kaçtan kaça çıkarıldı?
450'den 550'ye
61-kaç tane yönetim vardır?
dört tane yönetim vardır
62-monarşi yönetiminde son söz aittir?
Krala
63-teokrasi ne demek?
Bir devletin dini kurallara dayanarak yönetilmesi
64-cumhuriyet ne demek?
Milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için kullandığı bir yönetim sistemidir
65- oligarşi yönetimi nasıl bir yönetimdir?
Küçük bir azınlığı yönetimde olduğu devlet biçimidir
66-hangi yönetim daha demokratiktir?
Cumhuriyet
67-kanada'nın yönetim biçimi hangisidir?
Cumhuriyet
68-amerika b.d. 'nin yönetim biçimi hangisidir?
Cumhuriyet
69-ingiltere'nin yönetim biçimi hangisidir?
Meşrutiyet krallık
70-brezilya'nın yönetim biçimi hangisidir?
Cumhuriyet
71-fas ın yönetim biçimi hangisidir?
Krallık
72-keşif ne demek?
Ortaya çıkarma meydana çıkarma açma
73-Nijeryanın 'nın yönetim biçimi hangisidir?
Krallık
74-türkiye 'nin yönetim biçimi hangisidir?
Cumhuriyet
75-rusya feterasyonu'nun yönetim biçimi hangisidir?
Cumhuriyet
76-azerbaycan 'nın yönetim biçimi hangisidir?
Cumhuriyet
77-çin halkı cumhuriyetinin yönetim biçimi hangisidir?
Cumhuriyet
78-hindistanın yönetim biçimi hangisidir?
Cumhuriyet
79-ihracat neye denir?
Sattığımız şeylere
80-ithalat neye denir?
Aldığımız şeylere
81-almanyanın ekonomik faaliyeti ne?
Otomotiv sanayi
82-finlandiyenin ekonomik faaliyeti ne?
Telekomünikasyon
83-kanadanın ekonomik faaliyeti ne?
Orman ürünleri
84-kuveytin ekonomik faaliyeti ne?
Petrol
85-ispanyanın ekonomik faaliyeti ne?
Turizm
86-mezopotamyada ilk devleti kuran kidir?
Sümerler
87-krallarının adı neydi?
Patesi
88-yazıyı ilk bulan kimdi?
Sümerler
89-tarihte ilk anayasayı yapan kimdi?
Babiller
90-babilin kralı kimdi?
Hammurabi
91-dünyanın ilk kütüphanesini açanlar kimdi?
Asurlular
92- Asurluların başkenti ?
ninova
93-doğu ile batının buluşma noktası?
Hititler
94-her dokunduğu altına çeviren kral Midas ın ülkesi?
Frigya
95-tarihte madeni parayı ilk kullananlar?
Lidyalılar
96-deniz ticaretinin getirdiği zenginlikle bilim ve sanatta çağının en gelişmiş uygarlığını oluşturanlar?
Iyonlar
97-kentve kale inşa etmede yetenekli çok iyi taş ustalarının yaşadığı uygarlık ?
Urartular
98-eski yerleşim alanlarından birine örnek verin
çatalhöyük
99-gılgamış destanı kime aittir?
Sümerlere
100-iklim neye denir?
Belirli bir yerdeki uzun süreli hava olaylarını ortalamasına denir
101-hava durumu neye denir?
Günü birlik kısa süreli hava olaylarına denir
102-kaç çeşit iklim vardır?
Üç çeşit
103-iklim çeşitleri hangileridir?
Karasal iklim , Akdeniz iklimi ,Karadeniz iklimi
104-dünyada iklim kaç tane?
Üç tane
105- dünyadaki iklimler hangileri?
Sıcak iklim, ılıman iklim, soğuk iklimÂ
106-Ölçek ne demek?
Haritalardaki küçültme oranına denir
107-harita kaça ayrılır?
Ikiye ayrılır
108- Ikiye ayrılan haritalar hangileridir?
Kesirölçek,çizgi ölçek
109-haritalardaki yeşil renkler neyi ifade eder?
Düzlükleri
110- haritalardaki sarı renkler neyi ifade eder?
Orta yükseklikteki yerleri
111- haritalardaki kahverengi renkler neyi ifade eder?
Yükseltileri gösterir
112-dünyada kaç tane kıta vardır?
Yedi tane kıta vardır?
113-babillilerin kenti neresidir?
Babil
114-urrartuların kenti neresidir?
Tuşba
115-lidyalıların kenti neresidir?
Sard
116-friglerin kenti neresidir?
Gardion
117-hititlerin kenti neresidir?
Hattuşa
118-iyonların kenti neresidir?
Efes
119-asurluların kenti neresidir?
Ninova
120-sümerlerin kenti neresidir?
Eridu
121-izmir ve çevresini bulmak için hangi haritayı kullanmamız gerekir?
Ege bölgesi
122-kaç çeşit sektör vardır?
Üç çeşit sektör vardır
123- bu sektörler hangileridir?
Sanayi ,hizmet ,tarım
124-psikoloji ne demek?
Insanların davranışlarını ve duygularını inceleyen bilim
125-tarih ne demek?
Geçmişte yaşamış imsan topluluklarının arasındaki ilşkileri yer ve zaman göstererek inceleyen bilim
126-coğrafya ne demek?
Doğal çevre ile insanlar arasındaki ilşkileri inceleyen bilim
127-sosyoloji ne demek?
Toplumları inceleyen bilim
128-hukuk ne demek?
Toplumsal ilişkileri düzenleyen devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütününü inceleyen bilim
129-ekonomi ne demek?
insanların yaşamak için üretim yapma ve üretimi bölüşme biçimlerini inceleyen bilim
130-kaç dalga vardır?
Beş dalga vardır
131-organ nakli için ne gerekir?
Doku ve organ bağış belgesi
132-kuş gribinden korunmak için neler yapılmalı?
Hijyen kurallarına uyulmalı,vb
133-kavimler göçünün nedenleri?
Çim baskısında kaçan hunlar karadenizin kuzeyine giderek ve buradaki kavimleri yerinden etmeleri.
134-ilk türk göçlerinin nedenleri?
Kuraklık-hayvan hastalığı-nüfüs artışı-taht mücadeleri-çin ve mağn gibi dış baskılar
135-sera ne demek?
Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve havaşartlarına karşı korunduğu çam ve naylonla kaplı yer
136- seramik ne demek?
Yüksek ısıda pişirilen toprak,fayans,porselen yapımıyla ilgili
137-milat ne demek?
Hz Isanın doğduğu gün
138-Nüfus ne demek?
Bir ülkede ibir bölgede,bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı
139-izmihlal ne demek?
Yıkılma çökme
140-humus ne demek?
Bitkilerin çürümesiyle oluşan koyu renkte organik toprak