Sosyal Bilgiler 6.sınıf 2. Ünite Çalışma soruları ve Cevapları

II. ÜNITE

51. 1/200000 ölçekli bir haritada Izmir Erzurum arası 38 cm olarak gösterilmiştir.

Buna göre, Izmir Erzurum arası gerçek uzaklık kaç kilometredir?

A. 56 B. 76 C. 810 D. 925

52. 1/1000000 ve 1/2500000 ölçekli iki Türkiye fiziki haritası aşağıdaki hangi özellikler bakımından benzerlik gösterir?

A. Ayrıntıyı gösterme güçleri

B. Bozulma oranları

C. Küçültme oranları

D. Ağrı Dağı'nın yükseltisi

53. Fiziki haritalarda renkler yükselti basamaklarını gösterir. Aşağıda Türkiyedeki bazı ovalar ve gösterildikleri renkler verilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A. Muş Ovası Kahverengi

B. Bafra Ovası Yeşil

C. Konya Ovası Sarı

D. Adapazarı Ovası Kahverengi

54. Renklendirme yöntemiyle yapılan bir haritada yeşil renkler yükseltinin az olduğu yerlerdir.

Buna göre;

I. Akdeniz

II. Güneydoğu Anadolu

III. Iç Anadolu

IV. Marmara

Bölgelerinden hangisi daha çok yeşil renkle gösterilir?

A. I B. II C. III D.IV

55. Türkiye'de illerin dağılışı aşağıdaki haritaların hangisinde gösterilebilir?

A. Fiziki haritalar B. Idari haritalar

C. Maden haritaları D. Orman haritaları

56. Fiziki haritalarda kullanılan renkler aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A. Bitki örtüsünü

B. Sıcaklık dağılışını

C. Yükselti basamaklarını

D. Yer şekillerini

HARITA ÖLÇEK

I 1/50 000

II 1/800 000

III 1/200 000

IV 1/1 000000

57 Yukarıda verilen dört haritanın gerçek alanları aynıdır.

Buna göre, hangisinin daha ayrıntılı olduğu söylenebilir?

A. I B. II C. III D. IV

58. Fiziki haritalarda renkler yükselti basamaklarını gösterir.

Buna göre, Türkiye Fiziki haritasında aşağıdaki ovalardan hangisi diğerlerinden farklı bir renkle gösterilir?

A. Konya B. Çukurova C. Muş D. Malatya

59. Haritalarda ölçek büyüdükçe gösterilen ayrıntı artar.

Buna göre, aşağıda verilen ölçeklerden hangisiyle çizilecek Türkiye haritasında ayrıntı daha fazladır?

A. 1/2 000.000 B. 1/4 000.000

C. 1/500.000 D. 1/2 500.000

60. Bir Türkiye Fiziki Haritası'nda aşağıdaki unsurlardan hangisi bulunmaz?

A. Dağların yükseltisi B. Deniz derinliği

C. Köy sınırları D. Akarsular

61 Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Dünya'nın şeklinin küresel olması

B. Kuzey Yarım Küre'nin bir karalar yarımküresi olması

C. Kuş bakışı esasına göre çizilmesi

D. Küçük kağıtlara geniş alanların sığdırılmış olması

62. 64 kilometrelik bir yol 1/800.000 ölçekli haritada kaç cm ile gösterilir?

A. 8 B. 12 C. 14 D. 20

63. Bir fiziki haritada iki ayrı bölgenin farklı renklerde gösterilmesi, bu iki bölgenin hangi yönden farklı olduğunu gösterir?

A. Iklim B. Sıcaklık C.Yükselti D. Yağış

64. Bir Türkiye haritasında ölçeğini değişmesi halinde aşağıdakilerin hangisinde bir değişiklik olmaz?

A. Haritanın kapladığı alanda

B. Hata oranında

C. Matematik konumunda

D. Ayrıntı gösterme gücünde

65. Bir haritanın daha çok ayrıntı gösterebilmesi hangisine bağlıdır?

A. Kullanım amacına

B. Çizim yönetimine

C. Ölçeğine

D. Yer şekillerin özelliğine

66. Aşağıdaki ölçeklerle çizilen haritaların hangisi az ayrıntılı olur?

A. 1/10000000 B.1/120000000

C. 1/30000000 D. 1/40000000

67. 20 kilometrelik uzunluk haritada 4 cm olarak gösterilmiştir.

Bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A. 1/50000 B. 1/500000

C. 1/8000000 D. 1/ 200000

68. Aşağıdaki ölçeklerden hangisi Ankara Istanbul arasını en uzun gösterir?

A. 1/ 1000 B. 1/ 10000

C. 1/ 100000 D. 1/1000000

69. Türkiye'nin matematik konumu tanımlanırken aşağıdaki enlem boylam değerlerinden hangisi kullanılmaz?

A. 30 derece D B. 45 derece D

C. 26 derece D D. 42 derece K.

70. Aşağıdakilerin hangisi ekvatorun özelliklerinden değildir?

A. Başlangıç paralelidir

B. En uzun paralel dairesidir

C. Dünya'yı iki eşit yarım küreye ayırır.

D. Başlangıç meridyeni ile aynı uzunluktadır

71. Dünya üzerinde herhangi bir noktanın matematiksel konumunu belirlemek için hangisinin bilinmesi gerekir?

A. Çevresindeki denizlerin

B. Ortalama yüksekliğinin

C. Çevresindeki büyük kıtaların

D. Paralel & meridyen derecelerini

72. Aşağıdakilerden hangisi meridyenin özelliklerinden değildir?

A. Aralarındaki uzaklık her yerde aynıdır

B. Başlangıç meridyeni Londra'dan geçer

C. Bütün meridyenler eşit uzunluktadır.

D. Ekvatora dikey çizilen yarım çemberlerdir

72. Şeyma: En uzun paralel dairesi Ekvator

Mustafa: Toplam 180 tane paralel dairesi vardır

Özge: Aralarındaki uzaklık Ekvatordan kutuplara azalır.

Selin: Uzunlukları eşittir.

Hangi bilgi/bilgiler yanlıştır?

A. Şeyma & Mustafa B. Mustafa & Özge

C. Özge & Selin D. Şeyma & Selin

74. Türkiye'nin en uzun kara sınırlarının bulunduğu komşu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A. Suriye B. Irak C. Iran D.Yunanistan

76. I. Çin

II. Ispanya

III. Cezayir

IV. Hindistan

Hangileri Asya Kıtasında yer alır?

A. I,II B. I, IV C. II, III D. III, IV

77. Aşağıdakilerin hangisi Avrupa ülkesi değildir?

A. Kazakistan B. Almanya C. Rusya D. Yunanistan

78. Orta Asya Türkleri genel olarak Gök Tanrıya

Inanırlar, ölüleri için de tören düzenlerlerdi. Ölen

Kişinin atı, silahı ve çok sevdiği eşyaları

Beraberinde mezara bırakılırdı.

Göçebe bir hayat yaşamalarına karşın,

Ölülerine bu derece değer vermeleri,

Aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

Ölümden sonraki yaşama inanışlarına

Ekonomik yönden gelişmiş olmalarına

Ölenin eşyalarını, kullanma alışkanlıklarının bulunmayışına

Uygulamanın alışkanlık haline gelmesine

79. Izmir de saat 10.30 iken Trabzon'da saat kaçtır?

A. 9.38 B. 10 C. 11.22 D. 13.20

80. Aşağıdakilerden hangisinin büyük okyanusa kıyısı yoktur?

A. Asya B. Avrupa

C. Amerika D. Avustralya

81. Dünyamızda bulunan kıtaların ve okyanusların konumu düşünüldüğünde aşağıdaki kıtalardan hangisinin atlas okyanusu ile kıyısının olmadığı söylenebilir?

A. Avustralya B. Avrupa

C. Afrika D. Amerika

82. Aşağıdaki dağlardan hangisi Asya ile Avrupa sınırını oluşturur?

A. Kafkaslar B. Urallar

C. Toroslar D. Alpler

83. Türkiye, Trakya ve Anadolu bölümü ile iki farklı kıtada toprakları bulunan bir ülkedir.

Hangisinin iki farklı kıtada toprakları vardır?

A. Suriye B. IranC.MısırD.Gürcistan

84. Hangi kıta insanlarım yaşamına elverişli değildir?

A. Asya B. Antarktika C. Avustralya D. Amerika

85. Aşağıdaki kıtaların hangisinde ekvatoral iklim görülmez?

A. Asya B. Avrupa C. Afrika D. Amerika

86. Aşağıdakilerin hangisi ülkemizde iklim çeşitliliğine neden olan etkenlerden biri değildir?

A. Doğu Anadolu'da yükseltinin fazla olması

B. Torosların Akdeniz paralel uzanması

C. Üç tarafının denizlerle çevrili olması

D. Bitki örtüsünün cılız olması

87. Aşağıdakilerden hangisinin ülkemizde sıcaklığın dağılışı üzerindeki etkisinin en az olduğu söylenebilir?

A. Enlem

B. Yükselti

C. Bitki örtüsü

D. Denize uzaklık

88. Aşağıda verilen yerlerin hangisinde ekvatoral iklimin özellikleri görülmez?

A. Kongo HavzasıB. Amazon HavzasıC. EndonezyaD. Orta Asya

89. Çöl iklimi aşağıdaki kıtalardan hangisinde görülmez?

A. AvrupaB. AsyaC. AfrikaD.Avustralya

90. Nem ihtiyacı fazla olan bir bitkinin aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde yetişmesi beklenmez?

A. Çöl iklimi

B. Ilıman okyanus iklimi

C. Ekvatoral iklim

D. Muson iklimi

91. Antalya, adana, mersin gibi illerde yetişmesi gereken bir bitkinin aşağıdaki ülkelerin hangisinde yetişmesi beklenir?

A. YunanistanB. AlmanyaC. NorveçD. Rusya

92. Aşağıdaki ülkelerden hangisi yaz musonları ile yağış almaz?

A. HindistanB. ÇinC. JaponyaD. Iran

93. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinin yağış rejimi düzenlidir?

A. Ilıman okyanus iklimiB. Akdeniz iklimiC. Muson iklimiD. Karasal iklim

94. 1. Muson iklimi

2. Savan iklimi

3. Karasal iklim

4. Akdeniz iklimi

Yukarıdaki iklim tiplerinden hangisi en fazla yağışı yazın alır?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

95. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinin en fazla yağış aldığı dönem ilkbahardır?

A. Ilıman okyanus

B. Step iklimi

C. Karasal iklim

D. Muson iklim

96. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde orman varlığı söz konusu değildir?

A. Muson

B. Ilıman okyanus

C. Ekvatoral

D. çöl

97. Kaktüsler aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinin temel bitki örtüsüdür?

A. Savan iklimiB. Çöl iklimiC. Step iklimiD. Kutup iklimi

98. Hangisinin yağış miktarı diğerlerinden daha fazladır?

A. Step iklimiB. Tundra iklimiC. Muson iklimiD. Çöl iklimi

99. Her mevsim serin ve yağışlı olan iklim tipi hangisidir?

A. Muson iklimiB. Kutup iklimiC. Savan iklimiD. Ilıman Okyanus iklimi

100. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde yağışın en fazla ve en az olduğu dönem arasındaki fark en yüksektir?

A. Ekvatoral iklimiB. Ilıman Okyanus iklimiC. Çöl iklimiD. Akdeniz iklimi

101. Aşağıda verilen merkezlerden hangisine düşen yıllık yağış miktarı diğerlerinden daha fazladır?

A. RizeB. KarsC. SamsuD. Adana

102. Rüzgarlardan hangisi ülkemizin güney kesimlerinde etkili değildir?

A. Samyeli B. Kıble C. Lodos D. Yıldız

103. Merkezlerden hangisinin yaz kuraklığı daha şiddetlidir?

A. Rize B. Erzurum C. Antalya D. Şanlıurfa

104. Merkezlerden hangisinin yıllık sıcaklık farkı daha fazladır?

A. Trabzon B. Konya C. Izmir D. Adana

105. Bitki örtüsü çeşitliliği en fazla olan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A. KaradenizB. MarmaraC. EgeD. Iç Anadolu

106. Türkiye'de kıyı ile iç bölgeler arasındaki iklim farklılığının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Güneş ışınlarının geliş açısı

B. Bitki örtüsü

C. Enlem

D. Yer şekillerinin uzanışı

107. Bozkır bitkisinin yaygın olduğu bir bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Karasal iklim özelikleri görülür

B. Nem miktarı düşüktür

C. Yazlar sıcak ve kuraktır

D. kışlar ılık geçer

108. Sonbahar %30

Kış % 25

Ilkbahar % 20

Yaz %25

A. yukarıda yıllık yağışın mevsimlere göre dağılımı verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Akdeniz

B. Step

C. Karadeniz

D. Sert karasal

109. aşağıdaki merkezlerden hangisinde temmuz ayında sıcaklık ortalamalarının düşük olmasının temel nedeni yükseltidir?

A. Erzurum

B. Ankara

C. Istanbul

D. Adana

110. Rusya, Türkiye, Hindistan, mısır

Gibi ülkelerden hangisinde iki meridyen arasındaki mesafe daha dardır?

A. RusyaB. TürkiyeC. Hindistan,D. Mısır
II. ÜNITE CEVAP ANAHTARI:

51 B 74 C 97 B

52 D 75 A 98 C

53 D 76 C 99 D

54 D 77 C 100 D

55 B 78 B 101 A

56 C 79 C 102 D

57 A 80 B 103 D

58 B 81 A 104 B

59 C 82 B 105 B

60 C 83 C 106 D

61 A 84 B 107 D

62 A 85 B 108 C

63 C 86 D 109 A

64 C 87 C 110 A

65 C 88 D

66 D 89 B

67 B 90 A

68 A 91 A

69 A 92 A

70 D 93 A

71 D 94 D

72 A 95 B

73 D 96 D