İnkilap tarihi ve Atatürkçülük 8.Sınıf 1.Ünite Konu Özeti

İlköğretim 8.Sınıf İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Ünite Konu Anlatım Özeti
GİRİŞ
1-Tarih Nedir?

Tarih: İnsan topluluklarının yaşayışlarını, kültür ve uygarlıklarını, yer ve zaman göstererek, doğru olarak inceleyen ve anlatan bir bilimdir.

2-Tarihin Önemi Nedir?

Tarihin Önemi: Her toplum geleceğine yön vermek, kendi önüne bir amaç koyabilmek için kendi tarihini öğrenmek ve tanımak gereği duyar.Çünkü ancak bu tarihsel sürecin öğrenilmesiyle toplumlar tarihsel bir kimlik ve kişilik kazanabilir.

3-İnkilap Nedir?

İnkilap: Bir toplumun; önemli kurumlarını kısa bir süre içinde değiştirip, kendisini yenileştirme atılımıdır.

T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin konusu:

Yeni bir Türkiye'nin kurulmasını gerekli kılan olayları 1.Dünya Savaşından yenik ayrılan Osmanlı İmparatorluğu'nun Mustafa Kemal atatürk önderliğinde başlayan ve büyük fedakarlıklarla kazanılmış bir bağımsızlık mücadelesini ele almaktadır.

1-Mustafa Kemal'in hayatı

a) Çocukluk Yılları ve Çevresi
Babası: Ali Rıza Efendi
Annesi: Zübeyde Hanım
Doğum Yeri: Selanik
Doğum Tarihi: 19 Mayıs 1881
Kardeşi: Makbule Hanım
Evliliği 29 Ocak 1923'te İzmirde Latife Hanımla evlendi

b) Eğitim Hayatı
Mahalle Mektebi
Şemsi Efendi İlkokulu 1886
Selanik Mülkiye Rüştiyesi 1892
Selanik Askeri Rüştiyesi 1893
Manastır Askeri İdadesi 1895
Harp Okulu 1899
Harp Akademisi 1902

1905 Yılında Kurmay Yüzbaşı olarak orduya katıldı.

2- Atatürk'ün etkilendiği Önemli Düşünce Adamları:

Ömer Naci, Namık Kemal, Ziya Gökalp ve Tarih Öğretmeni Tevfik Bey'den etkilenmiştir.

Batıda Manteskiy, Jean Jan Russo ve Volter gibi Fransız ihtilalinin büyük düşünürlerinden etkilenmiştir.
Mustafa Kemal Fransızca ve Almanca Bilmekteydi

3-Atatürk'ün Askerlik Hayatı

İlk olarak Şam'daki 5. Orduya atandı

II.Meşrutiyetin ilanından sonra 31 Mart ayaklanmasında Selanik'teki Hareket ordusunda Kurmay Subay oldu

1911'deki Trablusgarp savaşına gönüllü olarak katıldı.Binbaşı Rütbesi aldı

1912 I.Balkan Savaşında Çanakkale'de görev yaptı

1913 11.Balkan savaşında Edirne'nin geri alınmasında görev yaptı

1913-1914 Sofya'da Askeri Ateşemiliteri olarak görev yaptı.Burada Yarbay oldu (şimdiki Bulgaristan)

I.Dünya Savaşı'nda Çanakkale Çephesi'nde Anafartalar, Arıburnu ve Conkbayırında üstün başarı sağladı.Türk halkı tarafından tanınmasına neden oldu.Albaylığa yükseldi.

Kafkas Çephesinde Muş ve Bitlisi Ruslardan geri aldı

Suriye-Filistin Cephesinde Yıldırım Ordularının Grup Komutanlığına atandı.

4-Atatürk'ün Fikir Hayatı
Fransız ihtilalinden sonra yaygınlaşan demokrasi, eşitlik, hürriyet, adelet, milliyetçilik düşüncelerinden etkilenmiştir.

Atatürk akıl ve bilime önem verir insanın üstünlüğüne inanır.

Atatürk Milli Mücadeleyi sağlam bir düşünce temeline oturtmuş milliyetçilik , milli egemenlik ve bağımsızlık ilkelerini temel almıştır.

Türk Milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa huzur ve refaha sahip olması, aklın ve bilimin rehberliğinde Türk Kültürünün, çağdaş uygarlık düzeyinne çıkarılması amacıyla temel esasları atatürk tarafından belirlenen gerçekçi fikirler ve ilkeler Atatürk Düşünce Sistemini Oluşturur.

5- Atatürk'ün hayatını etkileyen dört şehir
Selanik (Şimdi Yunanistan'da)
Manastır (Şimdi Mekedonya'da)
Sofya (Şimdi Bulgaristan'da)
İstanbul

6-Atatürk'ün Eserleri
Nutuk
Geometri
Vatandaş İçin Medeni Bilgiler
Liseler İçin Hazırlanan Tarih
Askerlik Sanatı İçin tercüme eserler
Enbüyük eseri ise Bağımsız Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti