8.Sınıf Fen 2.Ünite çalışma kağıdı soru ve cevapları

8.Sınıf Fen 2.Ünite çalışma kağıdı soru ve cevapları
1-Sıvının Kaldırma Kuvveti Nedir?
- Cisimlere sıvı içerisinde yer çekim kuvvetine zıt yönde etki eden kuvvete sıvının kaldırma kuvveti denir.
2-Sıvının Kaldırma Kuvvetinin Formülü Nedir?
- Sıvının Kaldırma Kuvveti FK ile gösterilir.
3-Cisimlere etki eden yer çekim kuvveti nedir ve ölçü birimi nedir.
- Cisimlere etki eden yerçekim kuvvetine AĞIRLIK denir.
- Yer çekim Kuvveti (AĞIRLIK) Dinomometre ile ölçülür
4-Sıvının Kaldırma Kuvveti Nasıl Bulunur?
- Cisim önce havada tartılır ve bulunan değer yazılır.
- Sonra cisim su içerisinde tartılır ve bulunan değer yazılır.
- Cismin havadaki ağırlığından sıvıdaki ağırlığı çıkartılır.
- Aradaki fark sıvının cisme uyguladığı kaldırma kuvvetine eşittir.
5-Sıvının Kaldırma Kuvveti basitçe nasıl hesaplanır?
- Kaldırma Kuvveti =Havadaki Ağırlık-Sıvıdaki Ağırlık
- FK=GHAVA - GSIVI
6-Arşimet (Archimedes) Kimdir?
- Arşimet sıvıların kaldırma kuvveti ile ilgili prensibi ilk kez ortaya atan bilim adamıdır.
7-Arşimet Prensibi Nedir?
- Sıvıların ve gazların kaldırma kuvveti prensiplerine ARŞİMET PRENSİBİ denir.
8-Arşiet Prensibi nasıl tanımlanır?
- Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti cisim tarafından yeri değiştirilen veya taşırılan sıvının AĞIRLIĞINA eşittir.
9-Sıvıya batan bir cismin hacmi ile taşan yada yeri değişen sıvının hacmi aynı mıdır?
- Cismin sıvıya batan kısmının hacmi , taşan yada yeri değişen sıvının hacmine eşittir.
10-Sıvıların Kaldırma Kuvveti nelere bağlıdır?
- Cismin sıvıya batan kısmının hacmine, (Vb olarak gösterilir.)
- Sıvının yoğunluğuna, (ds olarak gösterilir.)
- Yerçekimi İğmesine bağlıdır. (g olarak gösterilir)
11-Sıvıların kaldırma kuvveti nelere bağlı değildir?
Sıvıların kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu faktörleri etkilememek şartı ile sıvıların kaldırma kuvveti;
- Sıvının derinliğine,
- Sıvının miktarına,
- Sının bulunduğu kabın şekline bağlı değildir.
12-Sıvıların Kaldırma Kuvvetinin Formülü Nedir?
- Sıvıların Kaldırma Kuvvetinin Formülü: FK=Vb*ds*g olarak gösterilir.
13-Cisimle sıvı içerisinde hangi konumda bulunur?
- Cismin yoğunluğu, sıvının yoğunluğundan küçük ise cisim yüzer. (dc < ds )
- Cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğuna eşit ise cisim yüzey ile taban arasında askıda kalır. (dc =ds )
- Cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan fazla ise cisim sıvının dibine batar. (dc > ds )
14-Cismin Ağırlığı sıvı içerisinde ki konumunu etkiler mi?
- Cismin ağırlığı, sıvının kaldırma kuvvetinden küçük ise cisim yüzer. (G < FK )
- Cismin ağırlığı sıvının kaldırma kuvvetinden eşit ise cisim yüzey ile taban arasında askıda kalır. (G= FK)
- Cismin ağırlığı, sıvının kaldırma kuvvetinden küçük ise cisim yüzer. (G > FK)
15-Sıvılar birbirlerine neden karışmaz?
- Sıvıların yoğunluğu farklı ise sıvılar birbirine kavuşmaz. Yoğunluğu az olan sıvı üstte, yoğunluğu fazla olan sıvı alta yer alır.
16-Gazların kaldırma kuvveti nasıl hesaplanır?
- Gazların kaldırma kuvveti de sıvıların kaldırma kuvveti gibi hesaplanır.
17-Gazların Kaldırma Kuvvetinin Formülü nedir?
- Gazların kaldırma Kuvveti (FK)=Cismin Hacmi (VC)*Havanın Yoğunluğu (dH)*Yerçekimi İvmesi(g)
- FK=VC*dH*g
18- Cisimler havada nasıl hareket eder?
- Cismin yoğunluğu, havanın yoğunluğundan küçük ise cisim yukarı doğru yükselir. (dc < dH )
- Cismin yoğunluğu havanın yoğunluğuna eşit ise cisim havada askıda kalır. (dc =dH )
- Cismin yoğunluğu havanın yoğunluğundan fazla ise cisim yere düşer. (dc > dH )
19-Sıcaklık havanın yoğunluğunu etkiler mi?
- Sıcaklık arttıkça havanın yoğunluğu azalır.
- Sıcaklık düştükçe havanın yoğunluğu artar.
- Yoğunluğu az olan hava yükselir. Yoğunluğu çok olan hava alçalır. Uçan Balon Örneği gibi
20-Basınç Nedir?
- Bir yüzeye dik olarak etti eden kuvvete basınç denir?
21-Basınç birimi nedir?
- Basınç Birimi PASKAL’dır.(Pa) olarak gösterilir.
22-Kuvvet Birimi Nedir?
- Kuvvet (F) ile Gösterilir. Kuvvet Birimi Newton (N)’dur.
23-Yüzey alan birimi nedir?
- Yüzey alanı (s) ile gösterilir. Yüzey Birimi (M2)dir.
24-Basıncın Formülü nedir?
- Basınç (Pa)= Kuvvet (F) / Yüzey Alanı (S)
25-Basınç Kuvveti Nedir?
- Cisimlere dik olarak etki eden kuvvete basınç kuvveti (F) denir.
26-Basınç kuvveti (F) neye bağlı değişir?
- Basınç kuvveti (F) cismin ağırlığına (G) eşittir. (F=G)
- Cismin ağırlığı artarsa(G), Kuvveti (F) artar, Cismin ağırlığı azalırsa(G), Kuvveti (F) azalır
26-Sıvılar basınç uygular mı?
- Sıvılarda katılar gibi bulundukları kabın tabanı ve temas ettikleri diğer alanlara da basınç uygularlar.
27-Sıvıların Basıncı nelere bağlıdır?
- Sıvıların basıncı sıvının derinliğine,
- Sıvıların basıncı sıvının yoğunluğuna bağlı değişir.
28-Sıvıların Basıncı neye bağlı değildir?
- Sıvıların basıncı kaptaki sıvının hacmine
- Sıvının basıncı kabın şekline ve genişliğine bağlı değildir
29-Sıvılar Basınç İletir mi?
- Sıvılar basıncı her yönde iletir.
- Kapalı bir kaptaki sıvıya uygulanan basınç, bu sıvının her noktasına aynen iletilir.
30-Sıvıların basıncı iletme özelliğinden nasıl yararlanılır?
- Hidrolik lifler
- Pistonlu makine kolları
- Arabaların fren sistemlerinde
Gibi birçok alanda sıvıların basıncı iletme özelliğinden yararlanılır.
31-Gazlar Basınç Uygular mı?
- Su gibi havada içindeki maddelere basınç uygular
- Hava basıncı su basıncı kadar çok hissedilmez.
32-Açık hava basıncı nedir?
- Havanın birim alana uyguladığı basınca açık hava basıncı denir.
33-Atmosfer yeryüzüne basınç uygular mı?
- Atmosfer yeryüzünde 1 cm2’ lik bir yüzeye yaklaşık 10 N kuvvet uygular.
34-İnsanlar hava basıncını neden hissetmez ?
- Hava basıncı insanların iç basıncıyla dengelendiği için fark edilmez.
35-Kapalı kaplarda gaz basıncı var mı dır?
- Gazlar akışkan olduğu için bulundukları kabın her noktasına aynı oranda basınç oluşturur.
36-Hava basıncı nasıl ölçülür?
- Açık hava basıncını ölçmek için kullanılan alete BAROMETRE denir.
37-Toriçelli kimdir?
- İlk olarak basit bir düzenekle hava basıncını ölçen bilim adamıdır.
38-Kapalı kaptaki hava basıncı nasıl ölçülür?
- Kapalı kaptaki basıncı ölçen alete MANOMETRE denir.
39-Günlük hayatta gazların basıncından nasıl yararlanılır?
- Oksijen tüpleri
- Evlerde kullanılan tüp gazlar.(LPG)
- Pipetler
- Elektrikli süpürge
Gibi aletlerde gaz basıncından faydalanılarak günlük hayattaki ihtiyaçlar karşılanmaktadır.