İlkokul 2.Sınıf İngilizce kelimeler ve anlamları

İlkokul 2.Sınıf İngilizce kelimeler ve anlamları
İNGİLİZCE YAZILIŞI İNGİLİZCE OKUNUŞU TÜRKÇE KARŞILIĞI

1) Ruler Rulır Cetvel

2) Eraser İreyzır Silgi

3) Pencil Pensıl Kalem

4) Pencilsharpener Pensılşarpınır Kalemtraş

5) Scissors Sizırz Makas

6) Glue Glu Yapıştırıcı

7) Map Mep Harita

8) Schoolbag Sukulbeg Okulçantası

9) Pencilcase Pensılkeys Kalemlik

10) Redpencil Redpensıl Kırmızı kalem

11) Desk Desk Masa

12) Table Teybıl Sıra

13) School Sukul Okul

14) Classroom Klasruum Sınıf

15) Notebook Nootbuuk Defter

16) Dictionary Dikşıneri Sözlük

17) Boardmarker Bordmarkır Tahta Kalemi

18) Crayons Kıreyıns Boya Kalemleri

19) Window Vindo Pencere

20) Door Dor Kapı

21) Computer Kompitır Bilgisayar

22) Book Buuk Kitap

23) Teacher Tiçır Öğretmen

24) Student Situdınt Öğrenci