Ortaokul 5.Sınıf İngilizce Kelimeler ve Anlamları

1. ÜNİTE

Alphabet : Alfabe

Fun : Eğlence ,zevk

Asia : Asya

Funny : Eğlenceli , komik

Background : Arka plan

German : Alman, Almanca

Band : Şerit, bant

Greek : Yunan, Yunanca

Beard : Sakal

Italian : İtalyan , İtalyanca

Between : Arasında

Letter : Mektup, harf

Bridge : Köprü

Meet : Karşılaşma

City : Şehir, kent

Moon : Ay

Clever : Zeki , akıllı

Sky : Gökyüzü

Country : Ülke

Spanish : İspanyol

Course : Kurs- yol,plan

Spell : Kelimenin harflerini söylemek

Delicious : Lezzetli

Star : Yıldız

Different : Farklı

Student : Öğrenci

English : İngiliz- İngilizce

Tale : Masal, hikaye

Europe : Avrupa

Tomb : Mezar, türbe

Famous : Ünlü

Tourist : Turist

French : Fransız

Turkish : Türk, Türkçe

Friendly : Dostca, cana yakın

ziyaret etmek

2. Ünite
Aegean Ege
East Doğu
Fascinating Çok ilginç,etkileyici
History Tarih
Hometown Memleket
Important Önemli
Island Ada
Lake Göl
Left Sol
Mediterranean Akdeniz
Mountain Dağ
Near Yakın
North Kuzey
Northeast Kuzeydoğu
Northwest Kuzeybatı
Plant Bitki,ot
Plateau Yayla,plato
Region Bölge
Right DOĞRU
River Nehir,ırmak
Sea Deniz
South Güney
Southeast Güneydoğu
Southwest Güneybatı
Turn döndürmek, çevirmek
Valley Vadi
Way Yol
West Batı
World Dünya
3. Ünite
Athens Atina
Bank Banka
Behind Arkasında
Berlin Berlin
Capital city Başkent
Cinema Sinema
Computer shop Bilgisayar mağazası
Fire station İtfaiye
Hospital Hastane
In front of -in önünde
Internet cafe İnternet kafe
Library Kütüphane
Light Işık
London Londra
Madrid Madrid
Museum Müze
Paris Paris
Plan Plan
Police station Karakol
Restaurant Restaurant
Street Cadde, sokak
Supermarket Süper market
Traffic Trafik
Treasure Hazine, define
Wait Beklemek
Walk Yürümek

5. Sınıf İngilizce 4. Ünite Kelimeleri

activity aktivite, faaliyet
atlas atlas
basketball basketbol
canteen kantin
clean temiz
dictionary sözlük
drop damla
go gitmek
guest misafir,konuk
gymnasium spor salonu
keep tutmak
library kütüphane
life hayat,yaşam
litter çöp, döküntü

match eş, benzer
news haber
place yer
programme program
put koymak
queue sıra, kuyruk-saçörgüsü
rule kural
run koşmak
sharpaner kalemtraş
shout bağırmak
sports spor
take almak
talk konuşmak
volleyball voleybol

5. Ünite
anyway zaten, her neyse
bean fasulye
free özgür, hür, serbest
honey bal
ice buz
large büyük, geniş
medium orta
only sadece
peanut yer fıstığı
rice pirinç- pilav
size büyüklük
price fiyat
small küçük
stationary hareket etmeyen hareketsiz

5. Ünite Ek Liste
ballpoint pen tükenmez kalem
lunch öğle yemeği
salad salata
tray tepsi
grape üzüm
plate tabak
pear armut
vegetable sebze

6. ÜNİTE
PHYSICAL EDUCATION
acrobat akrobat
ballet bale
box boks
circus sirk
climb tırmanmak
clown palyaço
dance dans
do yapmak
exercises egzersiz, uygulamak
fly uçmak
football futbol
gymnastics jimnastiik
help yardım etmek
interesting enteresan, ilginç
judo judo
jump atlamak
lift kaldırmak
like benzer
physical bedensel, fiziksel
ride binmek
show göstermek
ski kayak
sporty sportmence, sportif
swim yüzmek
tennis tenis
well güzel, iyi

EK LİSTE
skate paten,paten yapmak
dive suya dalmak
bring getirmek
parrot papağan
butterfly kelebek
touch dokunmak

5.Sınıf 7.Ünite Kelimeleri
likes hoşlanmak
dislikes hoşlanmamak
olive zeytin
pea bezelye
lollipop lolipop M
jam reçel
cookie kurabiye
cucumber salatalık, hıyar
pear armut
pie kek
candy şeker
honey bal
lettuce marul
main dish ana yemek
dessert tatlı