İNSAN NE İLE YAŞAR Tolstoy Sınav Soru ve cevapları

İNSAN NE İLE YAŞAR A

İNSAN NE İLE YAŞAR Tolstoy Sınav Soru ve cevapları
1) Simon’un mesleği nedir?
a) Tuhafiyeci b) kırtasiyeci
c) kunduracı d) nalbur

2) Mikael hayatında kaç kez gülmüştür?
a) Bir b)iki c) üç d)dört

3) Mikael, şiparişin yerine güçlü adama ne yapar?
a) kefen b) çizme c) palto d) terlik

4) Allah; Mikael’i niçin cezalandırır?
a) Dünya’da olanları görsün diye cezalandırdı.
b) Şeytanla arkadaş olduğu için cezalandırdı.
c) Allah’ın emirlerine karşı geldiğinden cezalandırıldı.
d) Üç hakikati öğrenmesi için cezalandırdı.

5) Mikael Allah’ın affettiğini nasıl anlar?
a) Başka melek söyler.
b) Yaşanan olaylardan ders çıkardığında anlar
c) Güldüğü zaman anlar.
d) Yüzünden ışık, nur yayıldığı zaman anlar.

6) Aşağıdakilerden hangisi Mikael’in öğrendiği gerçeklerden biri değildir?
a) İnsanın içinde yaşayan nedir?
b) Bir işte öncelikle yapılması gereken nedir?
c) İnsan ne ile yaşar?
d) İnsana verilmemiş olan nedir?

7) İnsanın içinde yaşayan nedir? Sorusunun cevabını hangi olaydan sonra öğrenmiştir?
a) Kadının yalvarışıyla öldürmekten vazgeçmesi olayı
b) Simon’un paltosunu vermesi olayı
c) Kadının kendinden olmayan çocuklara bakması.
d) Güçlü adamın (…..) sipariş verdiği olay.

8) Kitaba göre “İnsan ne ile yaşar?” Sorusunun cevabı nedir?
a) merhamet ile yaşar.
b) ihtiyaçlarını bilememe kudreti ile yaşar
c) sevgi ile yaşar.
d) besinlerle yaşar
ÜÇ SORU
9) Hangisi Padişahın üç sorusundan biri değildir?
a) Bir işe başlamanın en doğru zamanı nedir?
b) Kimin sözüne kulak verip, kimi dinleyeceğim?
c) İnsanın kalbine hükmeden şey nedir?
d) Yapılması gereken en önemli iş hangisidir?

10) Padişah yeterli cevap alamayınca Bilge bir adama gider. Bilge adam Padişahın sorularını başta niçin cevaplamaz?
a) Bilgiçlik taslamıştır.
b) Yaşayarak öğrenmesi için beklemiştir
c) Ücret beklemiştir.
d) Cevabı bilmiyormuş.

11) Padişahı bir adam öldürmek istemiştir. Niçin?
a) Padişahın eşi ve danışma kurulu emrettiği için.
b) Ağır vergiler istediği için.
c) Halka işkence ettiği için.
d) Kardeşini öldürtüp mallarını aldığı için.

12) Bilge,”Bir işe başlamanın en doğru zamanı nedir?”sorusunu nasıl yanıtlar?
a) En doğru zaman geçmiştir. Geçmişten ders çıkarmalı.
b) En doğru zaman şimdidir.
c) En doğru zaman gelecektir.
d) En doğru zaman her zamandır.

13) Bilge,”En önemli iş hangisidir?”sorusunu nasıl yanıtlar?
a) Beslenme barınma gibi temel ihtiyaçları karşılamak
b) Yanında olan kişiye iyilik etmek.
c) Geleceğe yatırım yapmak
d) Hayırlı nesil yetiştirmek.

14) Zengin ve güçlü adam Mikael’e ne siparişi verir?
a) kefen b) çizme c) palto d) terlik

15) Kitabın kapağındaki resim hangi bölümü canlandırır?
a) İnsan Ne İle Yaşar
b) Üç Soru.
c) Efendi ile Uşak.
d) Padişah ile Bilge

CEVAPLAR:1-C,2-C,3-D,4-C,5-B,6-B,7-B,8-A,9-C,10-B,11-D,12-B,13-B,14-B,15-A

İNSAN NE İLE YAŞAR B

1.Simon yabancı adama nerede rastlamıştı?

A) Petersburg şehrine varmak üzereyken

B) Dönemeçteki türbenin arkasında

C) Eski yol üzerindeki köprüde.

D) Kendi evinin bahçesinde

E) Nehir kıyısındaki çalılık alanda

2.Simon, yabancı adamı ilk gördüğünde nasıl davrandı?

A) Ona acıyarak yaklaştı.

B) Hemen yardımına koştu.

C) Ondan kuşkulandı ve yanına yaklaşmadı.

D) Ona aç olup olmadığını sordu.

E) Bir müddet bekledi ve onu yanına çağırdı.

3.Simon’un karısının adı nedir?

A) Malvina B) Matryona C) Dahtsa D) Metruska E) Mariana

4.Simon ve karısının meslekleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Terzilik B) Tuhafiyecilik C) Ayakkabıcılık C) Manifaturacılık E) Kürkçülük

5.Aşağıdakilerden hangisi Michael’in gülümsediği yerlerden birisidir?

A) Simon, karısına yeni bir elbise aldığında

B) İkiz kızların anneleri öldüğünde

C) Köylüler kendini ziyarete geldiğinde

D) Zengin adam iş yaptırmak için geldiğinde

E) Zengin adamın uşağı evden gittiğinde

6.“İnsan Ne İle Yaşar” hikâyesine göre, insanın içinde barındırdığı şey aşağıdakilerden hangisidir?

A) Merhamet B) Hiddet C) Kıskançlık D) Sabır E) Kuşku

7.“İnsan Ne İle Yaşar” hikâyesine göre, insana verilmeyen şey aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ölüm B) Sınırsız ömür C) Servet D) Sağlık E) İlim

8.“İnsan Ne İle Yaşar” hikâyesinde, Michael’e insanın sevgiyle yaşadığını gösteren olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Simon ve karısı arasındaki sevgi ve dayanışma

B) Simon’un onu bulduğunda gösterdiği ilgi.

C) Kadının ikiz çocuklarla ilgilenip onları büyütmesi

D) İkiz kızlarının annesinin kendisinden isteği.

E) Zengin adamın servetini arttırmaya çalışması.

9.Simon, yabancı adamla (Michael’le) eve döndüğünde karısı ona niçin kızdı?

A) Kendisini şehre götürmediği için

B) Daha önce kendisini Michael’le tanıştırmadığı için

C) Kendisine yalan söylediği için

D) Diğer yabancı misafirleri de davet etmediği için

E) Evde yiyecek olmadığı halde misafir kabul ettiği için

10.Aşağıdakilerden hangisi “İnsan Ne İle Yaşar” adlı kitapta yer alan hikâyelerden biri değildir?

A) Üç Soru

B) Allah Gerçeği Bilir Ama Bekler

C) İnsana Ne Kadar Toprak Lazım

D) Tek Bir Kıvılcım Tüm Evi Kül Eder

E) Bahar ve Kelebekler

11. “İlk hikayede Allah’ın meleğe sorduğu sorulardan birisi de ‘.............’ dır.”

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) İnsana ne verilmemiştir?

B) İnsan neden ibadet etmez?

C) İnsan neden toplumlar halinde yaşar?

D) Allah neden insanları cezalandırır?

E) İnsan neden israf eder?

12. Aşağıdakilerden hangisi “Üç Soru ” adlı hikâyede anlatılmak istenen yargılardandır?

A) Önemli bir tek an vardır, o da insanın o an bulunduğu zamandır.

B) Herkes yaptığı işin bir karşılığını görür.

C) İnsanın kendini denetleyerek yaşamasıdır.

D) İnsan her şeye her zaman hazırlıklı olmalıdır.

E) Her şey bir gün olacağına varacaktır.

13. “Efendi ile Uşak” hikâyesindeki uşağın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) nakita

B) simon

C) mikael

D) nikita

E) matrayona

14. “İnsan Ne İle Yaşar” hikâyesine göre melek niçin cezalandırılarak dünyaya gönderilmiştir?

A) Dünyaya gitmek istediği için

B) Allah’a itaat etmediği için

C) Dünyadaki görevlerini yerine getirmesi için

D) Bir insanın canını alması için

E) İnsanlara gerekli ihtiyaçları dağıtmak için

15. “Üç Soru”daki bilge adama göre insanın dünyaya gönderiliş amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İyilik yapmak
B) Kötülük yapmak
C) İbadet etmek
D) Menfaat sağlamak
E) Hırsızlık yapmak

16. Uşak ve efendisinin yollarını kaybetmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gece vakti olması

B) Bazı kişilerin yanlış yol göstermesi

C) Havanın karlı, rüzgarlı olması ve yol levhalarının bulunmaması

D) Yolların tehlikeli olması

E) Bilmedikleri bir yerde olması

17. Tolstoy'un ''İnsan Ne İle Yaşar'' adlı kitabı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kitap çocuklara hitap eden kısa hikâyelerden oluşur.

B) Kitap bilim-kurgu niteliğindedir.

C) Kitap herkese hitap eden edebi bir eserdir.

D) Kitap Tolstoy'un hayatından bahseder.

E) Kitap Hıristiyanlık hakkında bilgi verir.

18. “Efendi ile Uşak” hikâyesindeki uşak ne zaman çekilmez ve hırçın hale gelmektedir?

A) Hakkı yendiği zaman

B) Parası alındığı zaman

C) Hakaret edildiği zaman

D) Başarısız olduğu zaman

E) Sarhoş olduğu zaman

19. “İnsanın kalbine ………. hükmeder , insana kendi ……….

bilgisi verilmemiştir.”

Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A) bilgi, hayatının

B) hayat, aklının

C) insan, yeteneğinin

D) akıl, ihtiyacının

E) sevgi, ihtiyacının

20. ''Efendi ile Uşağı'' hikâyesindeki Vasili ne iş yapmaktadır?

A) Rahip B) Tüccar C) Uşak D) Aşçı E) At hırsızı

21. ”Üç Soru” parçasında kralın öğreneceği üç soru aşağıdakilerden hangileri?

A) en doğru zaman, en önemli şey, en gerekli besin

B) en doğru zaman, en önemli şey, en doğru yer

C) en gerekli kişi, en önemli şey, en doğru yer

D) en doğru zaman, en önemli şey, en gerekli kişi

E) en doğru zaman, en gerekli kişi, en gerekli besin

22. Padişah bilgenin yanına gitmek için neden kılık değiştirmek zorunda kalmıştır?

A) Kılık –kıyafet yasası getirildiği için

B) Çevresinden farklı kıyafetler giyinmek için

C) Kıyafetleri kirlendiği için

D) Kıyafetlerini beğenmediği için

E) Halktan biri olarak görünmek için

CEVAPLARI:1-B,2-C,3-B,4-C,5-D,6-A,7-C,8-C,9-E,10-E,11-A,12-A,13-D,14-B,15-A,16-C,17-C,18-E,19-E,20-B,21-D,22-E

İNSAN NE İLE YAŞAR A

İNSAN NE İLE YAŞAR sınav örneği 2

1-Hikaye kahramanı Simon, hangi işle geçimini sağlamaktadır?

a) Fırıncılık yaparak b) Ayakkabıcılık yaparak c) Terzilik yaparak d) Boyacılık yaparak

2-Simon, kürk almak için köye gittiği gün, dönüşte nasıl bir olayla karşılaşır?

a) Hırsızların saldırısına uğrar. b) Arabası bozulur.

c) Türbe duvarında çıplak bir adamla karşılaşır. d) Tipiye yakalanır.

3-Simon’un kalfası Mihael, niçin Tanrı tarafından cezalandırılmıştır?

a) Tanrı’nın emrine karşı gelip bir kadının canını almadığı için b) İnsanları kandırdığı için

c) Tanrı’yı tanımadığı için d) Bir insanı öldürdüğü için

4-Hikayeye göre insanın içinde ne vardır?

a) Nefret b) Aşk c) İhtiras d) Sevgi

5-Aynı hikayeye göre insana verilmeyen nedir?

a) Kendi gereksinimlerinin bilgisi b) Mücadele gücü c) Anlayış d) Şefkat

6-İnsan ne ile yaşar?

a) İnançla b) Sevgiyle c) Namusla d) Saygıyla

İNSANIN NE KADAR TOPRAĞA İHTİYACI VARDIR?

7-Şeytan, Pahom’la nasıl bir oyun oynamak ister?

a)Tanrı’nın emirlerine karşı gelmesini sağlar. b) İnsanları dolandırması için kandırır.

c) Ona istediği kadar toprak verip egemenliğini almaya karar verir.

d) Başkalarının tarlalarına zarar vermesini sağlar.

8-Başkırlar, Pahom’a hangi şartla arazi verirler?

a)İstediği kadar yeri bir günde yürüyüp aynı gün dönmesi şartıyla

b) Arazilerinin yarısının parasını peşin vermesi şartıyla

c) Köylerinden bir kızla evlenmesi şartıyla

d) Tarlayı ekip ürünün yarısını köylülere dağıtması şartıyla

9-Pahom, Başkırlar’dan ne kadar arazi alabildi?

a) 35 metre b) 100 metre c) 250 metre d) 2 metre

“İNSAN NEYLE YAŞAR” SORULARIDIR
10. Simon’nun mesleği nedir?
A) Kunduracı B) Basmacı
B) Ekmekçi D) Oyuncakçı

11. Hikâye nasıl sonuçlanmıştır?

A)Mihael, Simon’un ailesiyle yaşamaya devam etmiştir.
B)Mihael, tekrar melek kılığına bürünüp uçmuştur.
C)Mihael, Simon’un karısının canını almıştır.
D)Simon, tekrar melek kılığına bürünüp uçmuştur.

12. Mihael cevapladı " Allah'ın bana söylediği ilk soru şuydu. 'İnsanın kalbine ne hükmeder?' ve anladım ki insanın kalbine…………………...hükmeder.

13. Öyküdeki Beyefendi, Mihael’den ……………….. …………….
yapmasını ister; ancak Mihael ………………………… yapar.