Vakıf Bursuna Nasıl başvurulur? Burstan kimler yaralana bilir

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üniversite Öğrencilerine Burs Verecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bugünkü resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğine göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üniversite Öğrencilerine Burs Verecek.İhtiyaç sahibi Öğrencilere verilecek burslar vakfa bu amaçla verilen şartlı bağışlardan karşılanacak ve her öğrenim yılında 10 ayı geçmeyecek.Verilecek burs öğrenim süresi kadar verilebilecek.Burs başvurusu internetten yapılacak
İşte Burs Yönetmeliği

Resmî Gazete: 8 Ekim 2011 CUMARTESİ Sayı : 28078
YÖNETMELİK:Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINA YAPILAN ŞARTLI
BAĞIŞLARDAN YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE BURS
VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacak şartlı bağışlardan ihtiyaç sahibi yüksek öğrenim öğrencilerine burs verilmesinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

Read the rest of this entry »